Facebook Mail urcitepoleti divadlo

Homepage

ATELIER Hudebního Divadla Dětem

Home1

V Atelierech HDD se můžete setkat se zajímavými lidmi a jejich tvorbou ze všech oblastí umění a společenského života.

Naší snahou je představit Vám v citlivě zrekonstruovaných a útulných prostorách historického centra Hradce Králové na Tomkově ulici, umělce, které na televizních obrazovkách většinou neuvidíte. Tito pracovití a talentovaní lidé mají ze své životní cesty, tvorby a praxe mnoho co předat… Nově jsme otevřeli také druhý Ateliér HDD v Pardubicích na nám.Čs. legií.
V rámci výstav, komorních koncertů, divadelních představení, workshopů a přednášek na různá témata, týkající se výchovy dětí a života kolem nás, můžete získat mnoho důležitých postřehů, informací a hodnotné literatury. Zveme Vás také do sekce Galerijní obchod, která Vás jistě okouzlí stejně, jako díla umělců, kteří již v Atelieru HDD vystavovali či právě účinkují.

Home2

Pro MŠ a ZŠ

Pečlivě vybíráme a připravujeme výstavy, jejichž tématika je blízká dětskému vnímání. Jednotlivé programy provází asistent-pedagog, který přiblíží informace malým návštěvníkům vhodně k jejich věku. Na každé zvolené téma přímo navazuje kreativní dílna. Zde se děti naučí různé výtvarné techniky a získají další zkušenosti z kreativního vytváření. Svá díla si pak odnášejí domů, nebo mají možnost se s nimi zúčastnit pravidelně vyhlašovaných galerijních výstav a soutěží.
Program trvá přibližně 30-40 minut a je na objednání e-mailem či telefonicky.
Maximální počet zúčastněných dětí je 25. Jednotlivé vstupné na dílnu (pokud není v pozvánce uvedeno jinak) je 15 Kč.

Home3

Pro druhý stupeň ZŠ a střední školy

V rámci snahy přiblížit umění a výtvarné dílo studentům, připravujeme také pro ně některé doprovodné programy: výtvarné, hudební či dramatické etudy, komentované prohlídky, projekce a také výtvarné dílny. Jejich cílem je rozvíjet u mladých lidí vizuální gramotnost, tedy porozumění artefaktu na základě aktivní komunikace s uměleckým dílem.
Našimi programy v Atelieru HDD chceme přispět ke kultivování schopnosti vnímat umělecké dílo, číst, psát a mluvit o něm tak, aby se návštěvy galerií a kulturních stánků staly pro studenty a mladé lidi běžnou součástí společenského i osobního života.

Home4

Basic informations about the gallery

In the newly renovated gallery of the historical town of Hradec Králové, we introduce artists who make work interesting for adults and for children too. Their work has value precision, lifelong courage and diligence. Also, the fate of these talented artists will surely appeal us. Photo gallery We invite you also to the section of the gallery shop where you can find pleasure and artistic enrichment. And perhaps coveted work of art just for you :)

Videozáznam

Video záznam z výtvarného semináře pro děti. Výchovný a výukový program provází Klára Zámečníková, scénář a hudbu napsala a připravila Michaela Novozámská... you tube:

 

Záznamy z výběru výstav s programy pro děti:

Videozáznam ze slavnostního otevření nových prostor, zahajovací vernisáž Michaila Ščigola v Ateliéru HDD zde.

Andělská výstava Dity Dostálkové videozáznam zde.

Pet - Art Renaty Filipové, program pro děti v Ateliéru HDD zde.

Stromy, dřevo a jejich různé podoby - Martin Patřičný zde

a také záznam z TV - zde.

Když vysvitne sluníčko s Honzou Volfem a zvířátky na vlastní oči - videozáznam zde.

Vánoční výstava s Velkým figurkovým pohádkovým betlémem Jaroslava Šifaldy a obrazy se zimní tématikou Františka Kavána v malé světničce z časů nedávno minulých - videozáznam zde.

Textil a hedvábí - výstava v Olomouci: zde

Můj skřítek Šalvěj v Ateliéru HDD: zde

Roboti a vynálezy s Josefem Saskou: zde a také zde